Joert als organisatieVzw Joert is een organisatie die draait op het bestuursorgaan in samenwerking met onze onmisbare vrijwilligers. Bijgestaan door ondersteunende functies als boekhouding en preventie, vormen wij het 'dagelijks bestuur' dat de courante werking van onze vzw verzorgt. 

De werkgroepen bestaan uit vaste bestuursleden en vrijwilligers die een bepaald domein voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er nog verscheidene projecten van tijdelijke aard. Dit kunnen opdrachten zijn om vzw Joert en het domein verder te ontwikkelen, maar ook leuke activiteiten waar jongeren aan kunnen meewerken en beleven wanneer ze zich er klaar voor voelen.