Steun Joert vzw
De werking van Joert vzw is grotendeels afhankelijk van giften en sponsoring om onze jongeren een nuttige dagbesteding aan te bieden. Kom gerust eens een kijkje nemen op een van onze 'Open Joert Dagen' om kennis te maken, en zelf te beleven waar project Joert vzw voor staat. U kan ons ook op verschillende manieren steunen:Giften en sponsoring 


Een particuliere gift, klein of groot, is steeds welkom. Dit kan u eenvoudig overschrijven op rekening met nummer

BE19 9733 8495 2012 tav 'Joert vzw' met vermelding van uw naam. Neem gerust contact op indien u bedrijfsmatig ons duurzaam project wil ondersteunen. Fiscale attesten kunnen vanaf 2022 aangeboden worden. Materiele steun


Ook materiele steun is van harte welkom. Joert blijft groeien en kan nog wel wat spullen gebruiken. Voor u is het misschien ook leuker om iets tastbaarder te schenken, bijvoorbeeld een picknick tafel of gereedschappen. Contacteer ons gerust als u iets in de aanbieding hebt.Steunend lid worden


U kan ook voor een bedrag van €50 per jaar steunend lid worden van Joert vzw en komen genieten van onze actieviteiten door heen het jaar. Dit kan ook rechstreeks via onze webshop.
Het Joertkraam


In het Joertkraam verkopen we allerlei leuke artikelen waarvan de opbrengst naar de werking van de vzw gaat. Dit kunnen zelfgemaakte voorwerpen van onze jongeren zijn, zoals nestkastjes of tuinpoortjes, maar ook producten van partners die hun opbrengst aan Joert vzw schenken. Zo ontwikkelde een bevriend brouwer bijvoorbeeld een 'Time Out Bier' dat u ook via deze weg kan bestellen.


Aankopen via de webshop kunnen opgehaald worden op woensdag namiddagen atijdens de dagwerking. Tijdens 'Open Joert Dagen' kan u deze artikelen ook rechtstreeks kopen aan het Joertkraam. Raadpleeg onze kalender.Voor meer vragen of een persoonlijk voorstel, neem gerust contact op.