Waarom het project vzw Joert Joert vzw biedt een dagbesteding aan in een natuurlijke omgeving voor jongeren uit het volledig vlaams gewest met een hulpvraag tussen de 12 en 18 jaar die dreigen uit te vallen op school. Persoonlijke begeleiding is voor ons prioritair, daarom werken we met kleinere groepen.


Wij staan erop dat onze jongeren zich kunnen ontplooien in een kwaliteitsvolle en duurzame omgeving. Dit vertrekkend vanuit de kansen die deze jongeren hebben en niet vanuit hun beperkingen of tekortkomingen. Jongeren krijgen de mogelijkheid om op maat
verantwoordelijkheden op te nemen. Het laat hen groeien, geeft zelfvertrouwen en maakt ze sterker.


Zelfreflectie aan de hand van ervaringsgerichte activiteiten, natuurbeleving, tot rust komen en positieve communicatie zijn belangrijke basispeilers.


Wat willen we bereiken


Door het grote tekort aan opvang voor personen met een zorgvraag en jongeren die dreigen uit te vallen op school zijn er nieuwe initiatieven nodig om aan deze vraag te kunnen voldoen. Vzw Joert  wil hier zijn schouders mee onder zetten.


Zowel vanuit onze professionele ervaring als vanuit ons privéleven hebben we een engagement opgebouwd dat nodig is om dit project te laten (be)leven. In een later stadium willen we kinderen, scholen en families de mogelijkheid bieden om het ‘natuurlijke en openlucht leven’ te leren kennen.


Om ons Joert-domein te onderhouden en te steunen, kunnen we alle hulp gebruiken. Joert is een vzw die grotendeels afhankelijk is van giften en donaties. 


Alle kleine beetjes helpen. We hebben verschillende manieren hoe jij ons kan helpen. Neem gerust contact met ons op.